Rozwiązania chmurowe

Oferujemy rozwiązania oparte o dwóch największych dostawców usług chmurowych: Microsoft i Amazon. Dzięki temu mamy pewność, że produkt końcowy dla klienta będzie bezpieczny i najwyższej jakości. 

Zakres oferty jest bardzo szeroki, począwszy na prostych planach Office 365 i Azure Storage aż po zaawansowane portale oparte na usłudze Sharepoint

z zaawansowaną automatyką przepływu informacji. W naszym portfolio znajdują się również środowiska hybrydowe, z których najczęściej korzystają Klienci chcący podnieść dostępność i niezawodność swojego środowiska lokalnego.

Oferta obejmuje również możliwość wykonania backupu do chmury oraz danych z chmury na repozytorium w serwerowni Klienta. Rozwiązanie takie pozwala czuć się bezpiecznie ponieważ poza spełnionym wymogiem RODO daje kopię danych w miejscu zawsze dostępnym, zapewniającym relatywnie szybkie odtworzenie danych.

Oferujemy rozwiązania chmurowe również dlatego, że sami oparliśmy nasz biznes w całości na chmurze. Dzięki temu w każdym momencie mamy dostęp do naszych skrzynek pocztowych, dokumentów czy CRM'a.